తుదిలేని బంధము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
తుదిలేని బంధము (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| తుదిలేని బంధము తోడునీడై నేను | వదలినా వదలదేమి సేతు ||

చ|| గులిమికొలుచు దీరగుడువనియ్యక కొత్త- | కొలుచు మీదమీద గొలువగా |
కలసినకర్మపు గలిమిచేత దృష్ణ | వెలితిగాక యిల్లువెడల దేమిసేతు ||

చ|| అన్నియు నొకమాటే యనుభవింపగ జేసి | కొన్నివెచ్చము లొనగూడించి |
యిన్నిటా దిరువేంకటేశ నిర్మలునిగా | నన్నుజేసి నీవు నాకు గలుగవయ్య ||


tudilEni baMdhamu (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| tudilEni baMdhamu tODunIDai nEnu | vadalinA vadaladEmi sEtu ||

ca|| gulimikolucu dIraguDuvaniyyaka kotta- | kolucu mIdamIda goluvagA |
kalasinakarmapu galimicEta dRuShNa | velitigAka yilluveDala dEmisEtu ||

ca|| anniyu nokamATE yanuBaviMpaga jEsi | konniveccamu lonagUDiMci |
yinniTA diruvEMkaTESa nirmalunigA | nannujEsi nIvu nAku galugavayya ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |