తిరువీధు లేఁగీని దేవతలు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
తిరువీధు లేఁగీని (రాగం: ) (తాళం : )

తిరువీధు లేఁగీని దేవతలు జయవెట్ట
హరి వాఁడె పెండ్లికొడుకై ప్రతాపమున


కనకపుఁగొండవంటిఘనమైనరథముపై
దనుజమర్దనుఁడెక్కెఁ దరుణులతో
వినువీధిఁ బడెగెలు వేవేలు కుచ్చులతోడఁ
బెనగొనఁగఁ గదలె భేరులు మ్రోయఁగను


వరుసఁ జంద్రసూర్యులవంటిబండికండ్లతోడ
గరుడధ్వజుఁ డొరసీఁ గడు దిక్కులు
విరుగువేదరాసులే పగ్గాలు వట్టితియ్యఁగ
సరుగ దుష్టులఁ గొట్టి జయము చేకొనెను


ఆటలుఁ బాటలు వింటా నలమేల్మంగయుఁ దాను
యీటున శ్రీవేంకటేశుఁ డెదురులేక
వాటపుసింగారముతో వాకిటవచ్చి నిలిచీ
కోటానఁగోటివరాలు కొమ్మని ఇచ్చుచును


tiruvIdhu lEgIni (Raagam: ) (Taalam: )

tiruvIdhu lEgIni dEvatalu jayaveTTa
hari vADe peMDlikoDukai pratApamuna


kanakapugoMDavaMTighanamainarathamupai
danujamardanuDekke daruNulatO
vinuvIdhi baDegelu vEvElu kuchchulatODa
benagonaga gadale bhErulu mrOyaganu


varusa jaMdrasUryulavaMTibaMDikaMDlatODa
garuDadhvaju DorasE gaDu dikkulu
viruguvEdarAsulE paggAlu vaTTitiyyaga
saruga dushTula goTTi jayamu chEkonenu


aaTalu bATalu viMTA nalamElmaMgayu( dAnu
yITuna SrIvEMkaTaeSu@M DedurulEka
vATapusiMgAramutO vAkiTavachchi nilichI
kOTAna@MgOTivarAlu kommani ichchuchunu


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |