తిరువీధుల మెరసీ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
Govinda1.jpg
తిరువీధుల మెరసీ (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| తిరువీధుల మెరసీ దేవదేవుడు | గరిమల మించిన సింగారములతోడను ||

చ|| తిరుదండలపై నేగీ దేవుడిదె తొలునాడు | సిరుల రెండవనాడు శేషుని మీద |
మురిపాల మూడవనాడు ముత్యాల పందిరిక్రింద | పొరినాలుగవనాడు పువ్వు గోవిలలోను ||

చ|| గ్రక్కున నైదవనాడు గరుడునిమీద | యెక్కెను నారవనాడు యేనుగుమీద |
చొక్కమై యేడవనాడు సూర్యప్రభలోనను | యిక్కువ దేరును గుర్రమెనిమిదవనాడు ||

చ|| కనకపుటందలము కదిసి తొమ్మిదవనాడు | పెనచి పదోనాడు పెండ్లిపీట |
యెనసి శ్రీవేంకటేశు డింతి యలమేల్మంగతో | వనితల నడుమను వాహనాలమీదను ||


tiruvIdhula merasI (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| tiruvIdhula merasI dEvadEvuDu | garimala miMcina siMgAramulatODanu ||

ca|| tirudaMDalapai nEgI dEvuDide tolunADu | sirula reMDavanADu SEShuni mIda |
muripAla mUDavanADu mutyAla paMdirikriMda | porinAlugavanADu puvvu gOvilalOnu ||

ca|| grakkuna naidavanADu garuDunimIda | yekkenu nAravanADu yEnugumIda |
cokkamai yEDavanADu sUryapraBalOnanu | yikkuva dErunu gurramenimidavanADu ||

ca|| kanakapuTaMdalamu kadisi tommidavanADu | penaci padOnADu peMDlipITa |
yenasi SrIvEMkaTESu DiMti yalamElmaMgatO | vanitala naDumanu vAhanAlamIdanu ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |