తానే కాకెవ్వరు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
తానే కాకెవ్వరు (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| తానే కాకెవ్వరు మాకు దాతయు దైవము తన- | లోన బెట్టుకొని మాకు లోనైనవాడు ||

చ|| చదివించి కూడువెట్టి జారకుండ నిల్లుగట్టి | బెదురులేని బుద్ధి పిన్ననాడే చెప్పి |
యెదిరి నడిగి ద్రవ్యమిది గొమ్మనుచు నిచ్చి | పదిలమై తమ్ము బాలించినవాడు ||

చ|| మోహవియోగమ్ము మోహానురాగమ్ము | దేహవిభాగంబు దెలిపిన కలికి |
ఐహికమున వేంకటాధీశుడై సర్వ- | దేహరక్షకుడై తిరుగుచున్నాడు ||


tAnE kAkevvaru (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| tAnE kAkevvaru mAku dAtayu daivamu tana- | lOna beTTukoni mAku lOnainavADu ||

ca|| cadiviMci kUDuveTTi jArakuMDa nillugaTTi | bedurulEni buddhi pinnanADE ceppi |
yediri naDigi dravyamidi gommanucu nicci | padilamai tammu bAliMcinavADu ||

ca|| mOhaviyOgammu mOhAnurAgammu | dEhaviBAgaMbu delipina kaliki |
aihikamuna vEMkaTAdhISuDai sarva- | dEharakShakuDai tirugucunnADu ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |