తానె తానే

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
తానె తానే (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| తానె తానే యిందరి గురుడు |
సానబట్టిన భోగి జ్ఞాన యోగి ||

చ|| అపరిమితములైన యజ్ఞాల వడిజేయ | బ్రపన్నులకు బుద్ధి వచరించి|
తపముగా ఫల పరిత్యాగము సేయించు |
కపురుల గరిమల కర్మయోగి ||

చ|| అన్నిచేతలును బ్రహ్మార్పణవిధి జేయ | మన్నించు బుద్ధులను మరుగజెప్పి ||
ఉన్నతపదమున కొనరంగ గరుణించు | పన్నగశయనుడే బ్రహ్మయోగి ||

చ|| తనరగ గపిలుడై దత్తాత్రేయుడై |
ఘనమైన మహిమ శ్రీ వేంకటరాయడై |
వొనరగ సంసార యోగము గృపసేయు | అనిమిషగతుల నభ్యాసయోగి ||


tAne tAnE (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| tAne tAnE yiMdari guruDu | sAnabaTTina BOgi j~jAna yOgi ||

ca|| aparimitamulaina yaj~jAla vaDijEya | brapannulaku buddhi vacariMci|
tapamugA PalatyAgamu sEyiMcu | kapurula garimala karmayOgi ||

ca|| annicEtalanu brahmArpaNavidhi jEya | manniMcu buddhulanu marugajeppi ||
unnatapadamuna konaraga garuNiMcu | pannagaSayanuDE brahmayOgi ||

ca|| tanaraga gapiluDai dattAtrEyuDai | Ganamaina mahima SrI vEMkaTarAyaDai |
vinaraga saMsAra yOgamu gRupasEyu | animiShagatula naByAsayOgi ||

బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


"https://te.wikisource.org/w/index.php?title=తానె_తానే&oldid=278259" నుండి వెలికితీశారు