తరుణి మేనికిని

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
తరుణి మేనికిన (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| తరుణి మేనికిని నీ తనువె మాటు | నిరుతపుటాసకు నిండు జూపె మాటు ||

చ|| చెలియ సిగ్గులకు చెక్కు చేయే మాటు | పలుకులకును మోవి పండే మాటు |
నెలకొన్న చింతలకు నివ్వెరగే మాటు | బలు జవ్వనమునకును పయ్యెదే మాటు ||

చ|| ముంచిన నవ్వులకును మొక్కులివే మాటు | మంచి నడపులకు మట్టెలే మాటు |
వంచిన శిరస్సునకు వాలుగొప్పే మాటు | కొంచని చనులకు కొనగోరే మాటు ||

చ|| పొందుల రతులకును పుక్కిటి విడెమే మాటు | అందిన వేడుకకౌ నాయములె మాటు |
విందుల రతులకు వేవేలు వలపులె మాటు | యిందుముఖికై శ్రీ వేంకటేశ నీ యింపె మాటు ||


taruNi mEnikini (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| taruNi mEnikini nI tanuve mATu | nirutapuTAsaku niMDu jUpe mATu ||

ca|| celiya siggulaku cekku cEyE mATu | palukulakunu mOvi paMDE mATu |
nelakonna ciMtalaku nivveragE mATu | balu javvanamunakunu payyedE mATu ||

ca|| muMcina navvulakunu mokkulivE mATu | maMci naDapulaku maTTelE mATu |
vaMcina Sirassunaku vAlugoppE mATu | koMcani canulaku konagOrE mATu ||

ca|| poMdula ratulakunu pukkiTi viDemE mATu | aMdina vEDukakau nAyamule mATu |
viMdula ratulaku vEvElu valapule mATu | yiMdumuKikai SrI vEMkaTESa nI yiMpe mATu ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |