తప్పదు తప్పదు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
తప్పదు తప్పదు (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| తప్పదు తప్పదు దైవముకృప యిది | ముప్పిరి నింతా ముకుందుడే ||

చ|| వెక్కసపుమతి వెలుతులుదీరిన- | నెక్కడ చూచిన నీశ్వరుడే |
గుక్కక యాసలు గోసివేసినను | నిక్కమడుగడుగు నిధానమే ||

చ|| పొంచి శరీరపుభోగము లుడిగిన | చుంచుబాపములు సుకృతములే |
దంచెడి విషయపు తగులము బాసిన | యెంచిచూచినను యిహమే పరము ||

చ|| శ్రీవేంకటపతి సేవే కలిగిన | వేవేలువగలు వేడుకలే |
చేవదీరె సందియము లేదిదే | భావమునమ్మిన ప్రపన్నులకు ||


tappadu tappadu (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| tappadu tappadu daivamukRupa yidi | muppiri niMtA mukuMduDE ||

ca|| vekkasapumati velutuludIrina- | nekkaDa cUcina nISvaruDE |
gukkaka yAsalu gOsivEsinanu | nikkamaDugaDugu nidhAnamE ||

ca|| poMci SarIrapuBOgamu luDigina | cuMcubApamulu sukRutamulE |
daMceDi viShayapu tagulamu bAsina | yeMcicUcinanu yihamE paramu ||

ca|| SrIvEMkaTapati sEvE kaligina | vEvEluvagalu vEDukalE |
cEvadIre saMdiyamu lEdidE | BAvamunammina prapannulaku ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |