తన మేలెచూచు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
తన మేలెచూచు (రాగం: ) (తాళం : )

తన మేలెచూచు గాక తరుణుల యెడలను
యెనలేని మగవాని నేమనగ వచ్చును ||

మంత నాన నాకె నీవు మాటలాడే చోటికి
వింతది రా సిగ్గుగాదా విచారించితే
చెంత నీ వెదెర గక చెలి నిందుకు బిల్చేవు
యెంతైనా మగవాని కెక్కడిది తగవు ||

గారవాన నాకె నీవు కాగిలించ కుండ గాను
మారు సతితో తొంగిచూడ గోరము గాదా
ఆరీతి వాకిట నుంటే ఆపె దెమ్మనేవు వీడె
మారజవు మగవాడు ఆదికెకు లోగునా ||

శ్రీవేంకటేశుడ ఆకె చెయి పట్టి పెండ్లాడగా
సేవ సేయ నొకతెకు సెగ్గెము గాదా
యీ వల నన్నేలితివి యీపె నాపె గూడితివి
కావరపు మగవాని కతలిట్టే కాదా ||


tana mElechUchu (Raagam: ) (Taalam: )

tana mElechUchu gAka taruNula yeDalanu
yenalEni magavAni nEmanaga vachchunu ||

maMta nAna nAke nIvu mATalADE chOTiki
viMtadi rA siggugAdA vichAriMchitE
cheMta nI vedera gaka cheli niMduku bilchEvu
yeMtainA magavAni kekkaDidi tagavu ||

gAravAna nAke nIvu kAgiliMcha kuMDa gAnu
mAru satitO toMgichUDa gOramu gAdA
ArIti vAkiTa nuMTE Ape demmanEvu vIDe
mArajavu magavADu Adikeku lOgunA ||

SrIvEMkaTESuDa Ake cheyi paTTi peMDlADagA
sEva sEya nokateku seggemu gAdA
yI vala nannElitivi yIpe nApe gUDitivi
kAvarapu magavAni kataliTTE kAdA ||


బయటి లింకులు[మార్చు]
అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |