తనకేడ చదువులు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
తనకేడ చదువులు (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| తనకేడ చదువులు తనకేడ శాస్త్రాలు | మనసు చంచల బుద్ధి మానీనా ||

చ|| జడ్డు మానవుడు చదువ జదువు నాస | వడ్డివారుగాక వదలీనా |
గుడ్డికుక్క సంతకుబోయి తిరిగిన | దుడ్డు పెట్లే కాక దొరకేనా ||

చ|| దేవదూషకుడై తిరిగేటి వానికి | దేవతాంతరము తెలిసీనా |
శ్రీవేంకటేశ్వరు సేవాపరుడుగాక | పావనమతియై పరగీనా ||


tanakEDa caduvulu (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| tanakEDa caduvulu tanakEDa SAstrAlu | manasu caMcala buddhi mAnInA ||

ca|| jaDDu mAnavuDu caduva jaduvu nAsa | vaDDivArugAka vadalInA |
guDDikukka saMtakubOyi tirigina | duDDu peTlE kAka dorakEnA ||

ca|| dEvadUShakuDai tirigETi vAniki | dEvatAMtaramu telisInA |
SrIvEMkaTESvaru sEvAparuDugAka | pAvanamatiyai paragInA ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

http://balantrapuvariblog.blogspot.in/2010/10/annamayya-samkirtanalu-tatwamulu.html

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |