తగుదువమ్మ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
తగుదువమ్మ నీ (రాగం: ) (తాళం : )

తగుదువమ్మ నీ వందపుమరుతండ్రికి
మొగిదచ్చి నమృతము మోవి నుంది గాన

కోమలి నీ జవ్వనము కొలదివెట్టగరాదు
ప్రేమమున మీద మీద పెరిగీ గాన
ఆమని నీ సింగార మంతైంత అనరాదు
వేమారు నీ చూపు వెల్లివిరిసీ గాన

తొయ్యలి నీ వొరపులు తులదూచి చెప్పరాదు
నెయ్యపు నీ తురుమిదె నిక్కీ గాన
చయ్యన నీ సొబగులిచ్చుట నియమించరాదు
అయ్యన నీ పిరుదునకలవి లేదు గాన

వనిత నీ భావమింక వర్ణించి పలుకరాదు
కొన నీ పాదములు చిగురులు గాన
తనరు నీ భాగ్యము తలచ నలవి కాదు
ఘనుడు శ్రీవేంకటేశు కలసితివి గాన


taguduvamma nI (Raagam: ) (Taalam: )

taguduvamma nI vaMdapumarutaMDriki
mogidachchi namRtamu mOvi nuMdi gAna

kOmali nI javvanamu koladiveTTagarAdu
prEmamuna mIda mIda perigI gAna
Amani nI siMgAra maMtaiMta anarAdu
vEmAru nI chUpu vellivirisI gAna

toyyali nI vorapulu tuladUchi chepparAdu
neyyapu nI turumide nikkI gAna
chayyana nI sobagulichchuTa niyamiMcharAdu
ayyana nI pirudunakalavi lEdu gAna

vanita nI bhAvamiMka varNiMchi palukarAdu
kona nI pAdamulu chigurulu gAna
tanaru nI bhAgyamu talacha nalavi kAdu
ghanuDu SrIvEMkaTESu kalasitivi gAna


బయటి లింకులు[మార్చు]

Thagudhuvamma_BKP


అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |