డోలాయాం చల డోలాయాం

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
డోలాయాం చల (రాగం: వరాళి ) (తాళం : )

డోలాయాం చల డోలాయాం హరే డోలాయాం ॥పల్లవి॥

మీనకూర్మ వరాహా మృగపతిఅవతారా
దానవారే గుణశౌరే ధరణిధర మరుజనక ॥డోలా॥

వామన రామ రామ వరకృష్ణ అవతారా
శ్యామలాంగా రంగ రంగా సామజవరద మురహరణ ॥డోలా॥

దారుణ బుద్ద కలికి దశవిధఅవతారా
శీరపాణే గోసమాణే శ్రీ వేంకటగిరికూటనిలయ 2 ॥డోలా॥


Dolaayaam chala (Raagam:varaali ) (Taalam: )


Dolaayaam chala dolaayaam harae dolaayaam pallavi

Meenakoorma varaahaa mrgapatiavataaraa
Daanavaarae gunasaurae dharanidhara marujanaka dolaa

Vaamana raama raama varakrshna avataaraa
Syaamalaamgaa ramga ramgaa saamajavarada muraharana dolaa

Daaruna budda kaliki dasavidhaavataaraa
Seerapaanae gosamaanae sree vaemkatagirikootanilaya 2 dolaa


బయటి లింకులు[మార్చు]

Dolayam


అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |