జయలక్ష్మి వరలక్ష్మి సంగ్రామ వీరలక్ష్మి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
జయలక్ష్మి వరలక్ష్మ (రాగం:లలిత ) (తాళం : )

జయలక్ష్మి వరలక్ష్మి సంగ్రామ వీరలక్ష్మి
ప్రియురాలవై హరికిఁ బెరసితివమ్మా

పాలజలనిధిలోని పసనైన మీఁగడ
మేలిమి తామెరలోని మించువాసన
నీలవర్ణునురముపై నిండిన నిధానమవై
యేలేవు లోకములు మమ్మేలవమ్మా

చందురుతోడఁ బుట్టిన సంపదల మెఱుఁగవో
కందువ బ్రహ్మలఁ గాచేకల్పవల్లివో
అందిన గోవిందునికి అండనే తోడునీడై
వుందానవు మాఇంటనే వుండవమ్మా

పదియారు వన్నెలతో బంగారు పతిమ
చెదరని వేదముల చిగురుఁబోడి
యెదుట శ్రీవేంకటేశునిల్లాలవై నీవు
నిధుల నిలిచేతల్లి నీవారమమ్మా


Jayalakshmi varalakshmi (Raagam:lalita ) (Taalam: )

Jayalakshmi varalakshmi samgraama veeralakshmi
Priyuraalavai hariki@m berasitivammaa

Paalajalanidhiloni pasanainamee@mgada
Maelimitaameraloni mimchuvaasana
Neelavarnunuramupai nimdinanidhaanamavai
Yaelaevu lokamulu mammaelavammaa

Chamdurutoda@m buttina sampadalame~ru@mgavo
Kamduva brahmala@m gaachaekalpavallivo
Amdina govimduniki amdanae toduneedavai
Vumdaanavu maaimtanae vumdavammaa

Padiyaaruvannelato bamgaarupatima
Chedaranivaedamulachiguru@mbodi
Yeduta sreevaemkataesunillaalavai neevu
Nidula nilichaetalli neevaaramammaa


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |