జయలక్ష్మి వరలక్ష్మి సంగ్రామ వీరలక్ష్మి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
జయలక్ష్మి వరలక్ష్మ (రాగం:లలిత ) (తాళం : )

జయలక్ష్మి వరలక్ష్మి సంగ్రామ వీరలక్ష్మి
ప్రియురాలవై హరికిఁ బెరసితివమ్మా

పాలజలనిధిలోని పసనైనమీఁగడ
మేలిమితామరలోని మించువాసన
నీలవర్ణునురముపై నిండిననిధానమవై
యేలేవు లోకములు మమ్మేలవమ్మా

చందురుతోడఁ బుట్టిన సంపదలమెఱుఁగవో
కందువ బ్రహ్మలఁ గాచేకల్పవల్లి
అందినగోవిందునికి అండనే తోడునీడవై
వుందానవు మాఇంటనే వుండవమ్మా

పదియారువన్నెలతో బంగారుపతిమ
చెదరనివేదములచిగురుఁబోడి
యెదుట శ్రీవేంకటేశునిల్లాలవై నీవు
నిదుల నిలిచేతల్లి నీవారమమ్మా


Jayalakshmi varalakshmi (Raagam:lalita ) (Taalam: )

Jayalakshmi varalakshmi samgraama veeralakshmi
Priyuraalavai hariki@m berasitivammaa

Paalajalanidhiloni pasanainamee@mgada
Maelimitaamaraloni mimchuvaasana
Neelavarnunuramupai nimdinanidhaanamavai
Yaelaevu lokamulu mammaelavammaa

Chamdurutoda@m buttina sampadalame~ru@mgavo
Kamduva brahmala@m gaachaekalpavalli
Amdinagovimduniki amdanae toduneedavai
Vumdaanavu maaimtanae vumdavammaa

Padiyaaruvannelato bamgaarupatima
Chedaranivaedamulachiguru@mbodi
Yeduta sreevaemkataesunillaalavai neevu
Nidula nilichaetalli neevaaramammaa


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |