జయజయ నృసింహ సర్వేశ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
జయజయ నృసింహ సర్వేశ (రాగం: ) (తాళం : )

జయజయ నృసింహ సర్వేశ
భయహర వీర ప్రహ్లాదవరద॥

మిహిర శశినయన మృగనరవేష
బహిరంతస్థల పరిపూర్ణ
అహినాయక సింహాసన రాజిత
బహుళ గుణగణ ప్రహ్లాదవరద॥

చటుల పరాక్రమ సమఘనవిరహిత
నిటలనేత్ర మౌని ప్రణుత
కుటిలదైత్యతతి కుక్షి విదారణ
పటు వజ్రనఖ ప్రహ్లాదవరద॥

శ్రీ వనితా సంశ్రిత వామాంక
భావజకోటి ప్రతిమాన
శ్రీ వేంకటగిరిశిఖరనివాస
పావనచరిత ప్రహ్లాదవరద॥


Jayajaya nrsimha (Raagam: ) (Taalam: )


Jayajaya nrsimha sarvaesa
Bhayahara veera prahlaadavarada

Mihira sasinayana mrganaravaesha
Bahiratasthala paripoorna
Ahinaayaka simhaasana raajita
Bahula gunagana prahlaadavarada

Chatula paraakrama samaghanavirahita
Nitalanaetra mauni pranuta
Kutiladaityatati kukshi vidaarana
Patu vajranakha prahlaadavarada

Sree vanitaa samsrita vaamaamka
Bhaavajakoti pratimaana
Sree vaemkatagirisikharanivaasa
Paavanacharita prahlaadavarada


బయటి లింకులు[మార్చు]

Jaya-Jaya-Narasimha---Mohana


అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |