జనులు నమరులు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
జనులు నమరులు (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| జనులు నమరులు జయలిడగా | ఘనుడదె వుయ్యాలగంభముకాడ ||

చ|| వదలక వలసినవారికి వరములు | యెదురెదురై తానిచ్చుచును |
నిదురలేక పెనునిధినిధానమై | కదల డదే గరుడగంభముకాడ ||

చ|| కోరినవారికి కోరినవరములు | వోరంతప్రొద్దు నొసగుచును |
చేరువయై కృపసేసీ నిదివో | కూరిముల నడిమిగోపురమాడ ||

చ|| వడి వేంకటపతి వరములరాయడు | నుడుగు గాళ్ళు గన్నులు సుతుల |
బడిబడి నొసగును బ్రాణచారులకు | కడిమి నీడదిరుగనిచింతాడ ||


janulu namarulu (Raagam: ) (Taalam: )


pa|| janulu namarulu jayaliDagA | GanuDade vuyyAlagaMBamukADa ||

ca|| vadalaka valasinavAriki varamulu | yeduredurai tAniccucunu |
niduralEka penunidhinidhAnamai | kadala DadE garuDagaMBamukADa ||

ca|| kOrinavAriki kOrinavaramulu | vOraMtaproddu nosagucunu |
cEruvayai kRupasEsI nidivO | kUrimula naDimigOpuramADa ||

ca|| vaDi vEMkaTapati varamularAyaDu | nuDugu gALLu gannulu sutula |
baDibaDi nosagunu brANacArulaku | kaDimi nIDadiruganiciMtADa ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |