చేసినట్టే సేసుగాక చింత మాకేలా

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
చేసినట్టే సేసుగాక (రాగం:వరాళి ) (తాళం : )

చేసినట్టే సేసుగాక చింత మాకేలా
వాసీ వంతూ నతనిదే వట్టిజాలియేలా

కర్మమూలమైనవి యీకాయపువ ర్తనలెల్లా
ధర్మమూలమైనది యీ దైవికము
మర్మమైనవా డొక్కడే మనసులోనున్న హరి
నిర్మిత మాతనిదింతే నేర నే నెంతవాడ

ధనమూలమైనది యీతగినప్రపంచ మెల్లా
తనువుమూలమైనది యీతపసులెల్లా
ననిచి యీరెంటికిని నారాయణుడే కర్త
కొనమొద లాతనిదే కొసరు మాకేల

భోగమూలమైనది యీపొందైనసంసారము
యోగమూలము విరతి కొక్కటైనది
యీగతి శ్రీవేంకటేశు డెట్టువలసిన జేసు
బాగులుగా నీతనిశ్రీపాదమే మాదిక్కు


Chaesinattae saesugaaka (Raagam:Varaali ) (Taalam: )

Chaesinattae saesugaaka chimta maakaelaa
Vaasee vamtoo natanidae vattijaaliyaelaa

Karmamoolamainavi yeekaayapuva rtanalellaa
Dharmamoolamainadi yee daivikamu
Marmamainavaa dokkadae manasulonunna hari
Nirmita maatanidimtae naera nae nemtavaada

Dhanamoolamainadi yeetaginaprapamcha mellaa
Tanuvumoolamainadi yeetapasulellaa
Nanichi yeeremtikini naaraayanudae karta
Konamoda laatanidae kosaru maakaela

Bhogamoolamainadi yeepomdainasamsaaramu
Yogamoolamu virati kokkatainadi
Yeegati sreevaemkataesu dettuvalasina jaesu
Baagulugaa neetanisreepaadamae maadikku


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |