చేరి యశోదకు శిశు వితడు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
చేరి యశోదకు (రాగం: ) (తాళం : )

చేరి యశోదకు శిశు వితడు
ధారుణి బ్రహ్మకు తండ్రియు నితడు

సొలసి చూచినను సూర్యచంద్రులను
లలి వెదచల్లెడులక్షణుడు
నిలిచిననిలువున నిఖిలదేవతల
కలిగించు సురలగనివో యితడు ||చేరి యశోదకు||

మాటలాడినను మరియజాండములు
కోటులు వోడమేటిగుణరాశి
నీటగునూర్పుల నిఖిలవేదములు
చాటువనూ రేటిసముద్ర మితడు ||చేరి యశోదకు||

ముంగిట జొలసిన మోహన మాత్మల
బొంగించేఘనపురుషుడు
సంగతి మావంటిశరణాగతులకు
నంగము శ్రీవేంకటాధిపు డితడు ||చేరి యశోదకు||


Chaeri yasodaku (Raagam: ) (Taalam: )

Chaeri yasodaku sisu vitadu
Dhaaruni brahmaku tamdriyu nitadu

Solasi choochinanu sooryachamdrulanu
Lali vedachalledulakshanudu
Nilichinaniluvuna nikhiladaevatala
Kaligimchu suralaganivo yitadu ||Chaeri yasodaku ||

Maatalaadinanu mariyajaamdamulu
Kotulu vodamaetigunaraasi
Neetagunoorpula nikhilavaedamulu
Chaatuvanoo raetisamudra mitadu ||Chaeri yasodaku ||

Mumgita jolasina mohana maatmala
Bomgimchaeghanapurushudu
Samgati maavamtisaranaagatulaku
Namgamu sreevaemkataadhipu ditadu ||Chaeri yasodaku||


బయటి లింకులు[మార్చు]

CheriYasodaku-BKP

Cheriyasodaku-Sisuvu---MS


అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |