చెదరక వెలుగే

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
చెదరక వెలుగే (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| చెదరక వెలుగే చేనుమేయగజొచ్చె | అదలించి తగదు నీకనువారు వేరీ ||

చ|| చిత్త మింద్రియములచే జిక్కి కడు మద- | మెత్తిన వద్దన నిక వేరీ |
హత్తినమనసు మోహాదులతో గూడి | తత్తరించిన మాన్పదగువారు వేరీ ||

చ|| జీవుడిన్నిటికి దాజిక్కి పోయినత్రోవ | బోవజొచ్చిన బుద్ధిపొలమేది |
శ్రీవేంకటేశుని చింతాపరత గాని | కావగ నాత్మకు గతి దానేది ||


cedaraka velugE (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| cedaraka velugE cEnumEyagajocce | adaliMci tagadu nIkanuvAru vErI ||

ca|| citta miMdriyamulacE jikki kaDu mada- | mettina vaddana nika vErI |
hattinamanasu mOhAdulatO gUDi | tattariMcina mAnpadaguvAru vErI ||

ca|| jIvuDinniTiki dAjikki pOyinatrOva | bOvajoccina buddhipolamEdi |
SrIvEMkaTESuni ciMtAparata gAni | kAvaga nAtmaku gati dAnEdi ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |