చూపజెప్పగలభక్తసుజనుడవు మాకు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
చూపజెప్పగలభక్తసుజనుడవు (రాగం:భూపాళం ) (తాళం : )

చూపజెప్పగలభక్తసుజనుడవు మాకు
దాపైనహరి యిట్టె తప్పె దారెననక

కోరి పాండవులయింట గూర లారగించినట్టు
సారపుశబరివిందు చవిగొన్నట్టు
వూరకే మా యింట నీవు వొదవినపాటి నీ
వారగించవయ్య చవు లౌగాములెంచక

తొల్లియు రేపల్లె గొల్లదోమటి దొడికినట్టు
తల్లి అనసూయపాల దనిసినట్టు
చిల్లరైనమాయింట జేసినపా టారగించు
చల్లతోడిబొనమైన చాలు జాలదనక

అంకెల శ్రీవేంకటాద్రి నారగించినయట్టు
కొంకులేక సిరితోడ గోనేటిరాయ
లెంకనయిననాయింటిలేశమైన నారగించు
అంకిమ్చి నీనాలోనిఅంతరము లెంచకా


Choopajeppagalabhaktasu (Raagam:Bhoopaalam ) (Taalam: )

Choopajeppagalabhaktasujanudavu maaku
Daapainahari yitte tappe daarenanaka

Kori paamdavulayimta goora laaragimchinattu
Saarapusabarivimdu chavigonnattu
Voorakae maa yimta neevu vodavinapaati nee
Vaaragimchavayya chavu laugaamulemchaka

Tolliyu raepalle golladomati dodikinattu
Talli anasooyapaala danisinattu
Chillarainamaayimta jaesinapaa taaragimchu
Challatodibonamaina chaalu jaaladanaka

Amkela sreevaemkataadri naaragimchinayattu
Komkulaeka siritoda gonaetiraaya
Lemkanayinanaayimtilaesamaina naaragimchu
Amkimchi neenaaloniamtaramu lemchakaa


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |