చూడ జూడ మాణిక్యాలు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
చూడ జూడ మాణిక్యాలు (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| చూడ జూడ మాణిక్యాలు చుక్కలవలె నున్నవి | యీడులేని కన్నులెన్నులవె యినచంద్రులు ||

చ|| కంటి గంటి వాడె వాడె ఘనమైనముత్యాల | కంటమాలలవే పదకములు నవె |
మింటిపొడవై నట్టిమించుగిరీటం బదె | జంటల వెలుగు శంఖచక్రాలవె ||

చ|| మొక్కు మొక్కు వాడె వాడె ముందరనే వున్నాడు | చెక్కులవే నగవుతో జిగిమోమదె |
పుక్కిట లోకములవె భుజకీర్తులును నవె | చక్కనమ్మ అలమేలు జవరాలదె ||

చ|| ముంగైమురాలును నవె మొల కఠారును నదె | బంగారునిగ్గులవన్నె పచ్చబట్టదె |
ఇంగితమెరిగి వేంకటేశుడిదె కన్నులకు | ముంగిట నిధానమైన మూలభూత మదే ||


cUDa jUDa mANikyAlu (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| cUDa jUDa mANikyAlu cukkalavale nunnavi | yIDulEni kannulennulave yinacaMdrulu ||

ca|| kaMTi gaMTi vADe vADe GanamainamutyAla | kaMTamAlalavE padakamulu nave |
miMTipoDavai naTTimiMcugirITaM bade | jaMTala velugu SaMKacakrAlave ||

ca|| mokku mokku vADe vADe muMdaranE vunnADu | cekkulavE nagavutO jigimOmade |
pukkiTa lOkamulave BujakIrtulunu nave | cakkanamma alamElu javarAlade ||

ca|| muMgaimurAlunu nave mola kaThArunu nade | baMgAruniggulavanne paccabaTTade |
iMgitamerigi vEMkaTESuDide kannulaku | muMgiTa nidhAnamaina mUlaBUta madE ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

ChoodaChoodaMaanikyaalu_BKP


అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |