చూడు డిందరికి సులభుడు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
చూడు డిందరికి సులభుడు (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| చూడు డిందరికి సులభుడు హరి- | తోడునీడయగుదొరముని యితడు ||

చ|| కైవల్యమునకు గనకపుతాపల- | త్రోవై శ్రుతులకు దుదిపదమై |
పావన మొకరూపమై విరజకు | నావైయున్నాడిదె యితడు ||

చ|| కాపాడగ లోకములకు సుజ్ఞాన- | దీపమై జగతికి దేజమై |
పాపా లడపగ భవపయోధులకు | తేపైయున్నాడిదే యితడు ||

చ|| కరుణానిధిరంగపతికి గాంచీ- | వరునకు వేంకటగిరిపతికి |
నిరతి నహోబలసృకేసరికి ద- |త్పరుడగు శఠగోపముని యితడు ||


cUDu DiMdariki (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| cUDu DiMdariki sulaBuDu hari- | tODunIDayagudoramuni yitaDu ||

ca|| kaivalyamunaku ganakaputApala- | trOvai Srutulaku dudipadamai |
pAvana mokarUpamai virajaku | nAvaiyunnADide yitaDu ||

ca|| kApADaga lOkamulaku suj~jAna- | dIpamai jagatiki dEjamai |
pApA laDapaga BavapayOdhulaku | tEpaiyunnADidE yitaDu ||

ca|| karuNAnidhiraMgapatiki gAMcI- | varunaku vEMkaTagiripatiki |
nirati nahObalasRukEsariki da- |tparuDagu SaThagOpamuni yitaDu ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |