చూడవయ్య నీసుదతి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
చూడవయ్య నీసుదత (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| చూడవయ్య నీసుదతి విలాసము | వేడుకకాడవు విభుడవు నీవు ||

చ|| పున్నమివెన్నెల పోగులు వోసి | సన్నపు నవ్వుల జవరాలు |
వన్నెల కుంకుమ వసంత మాడే | ఇన్నిటా కళలతో ఈ మెరుగుబోడి ||

చ|| పాటించి తుమ్మెద పౌజులు దీర్చీ | కాటుక కన్నుల కలికి యిదే |
సూటి జక్కవల జోడలరించీ | నాటకపు గతుల నాభి సరసి ||

చ|| అంగజురథమున హంసలు నిలిపి | కంగులేని ఘన గజగమన |
ఇంగితపు శ్రీవేంకటేశ నిన్నెనసె | పంగెన సురతపు పల్లవాధరి ||


cUDavayya nIsudati (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| cUDavayya nIsudati vilAsamu | vEDukakADavu viBuDavu nIvu ||

ca|| punnamivennela pOgulu vOsi | sannapu navvula javarAlu |
vannela kuMkuma vasaMta mADE | inniTA kaLalatO I merugubODi ||

ca|| pATiMci tummeda paujulu dIrcI | kATuka kannula kaliki yidE |
sUTi jakkavala jODalariMcI | nATakapu gatula nABi sarasi ||

ca|| aMgajurathamuna haMsalu nilipi | kaMgulEni Gana gajagamana |
iMgitapu SrIvEMkaTESa ninnenase | paMgena suratapu pallavAdhari ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

http://balantrapuvariblog.blogspot.com/2010/12/annamayya-sammkirtanalualamelumanga.html


అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |