చూడవమ్మ యశోదమ్మ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
చూడవమ్మ యశోదమ్మ (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| చూడవమ్మ యశోదమ్మ | వాడ వాడల వరదలివిగో ||

చ|| పొంచి పులివాలు పెరుగు | మించు మించు మీగడలు |
వంచి వారలు వట్టిన | కంచపుటుట్ల కాగులివో ||

చ|| పేరీ బేరని నేతులు | చూరల వెన్నల జున్నులును |
ఆరగించి యట నగుబాళ్ళు | పార వేసిన బానలివిగో ||

చ|| తెల్లని కను దీగల సోగల | చల్ల లమ్మేటి జవ్వనుల |
చెల్లినట్లనె శ్రీ వేంకటపతి | కొల్లలాడిన గురుతు లివిగో ||


cUDavamma yaSOdamma (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| cUDavamma yaSOdamma | vADa vADala varadalivigO ||

ca|| poMci pulivAlu perugu | miMcu miMcu mIgaDalu |
vaMci vAralu vaTTina | kaMcapuTuTla kAgulivO ||

ca|| pErI bErani nEtulu | cUrala vennala junnulunu |
AragiMci yaTa nagubALLu | pAra vEsina bAnalivigO ||

ca|| tellani kanu dIgala sOgala | calla lammETi javvanula |
cellinaTlane SrI vEMkaTapati | kollalADina gurutu livigO ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |