చిత్తమో కర్మమో జీవుడో

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
చిత్తమో కర్మమో (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| చిత్తమో కర్మమో జీవుడో దేవుడో | వొత్తినయీచేత లొకరివి గావు ||

చ|| పదిలమైన మోహపాశంబులు దెచ్చి | మెదలకుండగ నాకు మెడ జుట్టి |
యెదిరివారు నవ్వ నింటింట దిరిగించి | తుదలేనియాసల దుఃఖాంతరుని జేసె ||

చ|| కొలదిమీర జన్మకోట్ల బెనగొని | తొలగని నాలోని దురితము |
తొలగింప నాలుకతుదకు నీపేరిచ్చి | తెలుపు మింతియు చాలు దిరువేంకటేశా ||


cittamO karmamO (Raagam: ) (Taalam: )


pa|| cittamO karmamO jIvuDO dEvuDO | vottinayIcEta lokarivi gAvu ||

ca|| padilamaina mOhapASaMbulu decci | medalakuMDaga nAku meDa juTTi |
yedirivAru navva niMTiMTa dirigiMci | tudalEniyAsala duHKAMtaruni jEse ||

ca|| koladimIra janmakOTla benagoni | tolagani nAlOni duritamu |
tolagiMpa nAlukatudaku nIpEricci | telupu miMtiyu cAlu diruvEMkaTESA ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |