చిత్తములో నిన్ను

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
చిత్తములో నిన్ను (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| చిత్తములో నిన్ను జింతింపనేరక | మత్తుడనై పులుమానిసినైతి ||

చ|| ఆరుత లింగము గట్టి యది నమ్మజాలక | పరువత మేగినబత్తుడ నైతి |
సరుస మేకపిల్ల జంకబెట్టుక నూత- | నరయుగొల్లనిరీతి నజ్ఞాని నైతి ||

చ|| ముడుపు కొంగునగట్టి మూలమూలల వెదికే | పెడమతినై నేవ్యర్థుడనైతి |
విడువకిక్కడ శ్రీవేంకటేశ్వరుడుండ | పొడగానక మందబుద్ధి నేనైతి ||


cittamulO ninnu (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| cittamulO ninnu jiMtiMpanEraka | mattuDanai pulumAnisinaiti ||

ca|| Aruta liMgamu gaTTi yadi nammajAlaka | paruvata mEginabattuDa naiti |
sarusa mEkapilla jaMkabeTTuka nUta- | narayugollanirIti naj~jAni naiti ||

ca|| muDupu koMgunagaTTi mUlamUlala vedikE | peDamatinai nEvyarthuDanaiti |
viDuvakikkaDa SrIvEMkaTESvaruDuMDa | poDagAnaka maMdabuddhi nEnaiti ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |