చిత్తగించుమిదె చెలియ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
చిత్తగించుమిదె చెలియ (రాగం: ) (తాళం : )

చిత్తగించుమిదె చెలియ వికాసము
పొత్తులు గలపీ భోగంబులకు

వెన్నెలరేకులు వెదచల్లీనిదె
సన్నల సెలవుల సకియా
కన్నులమొక్కులు కానుకలొసగీ
నిన్నుజూచి యిదె నివ్వెరగులను

జక్కవపిట్టల సంతము సేసీ
అక్కున గప్పుచు నతివా
చక్కని మోవిని చవులటు గొలిపీ
నెక్కొని నీపై నేస్తంబులను

పలుకుతేనియలు పలుమరుజిలికీ
మెలుపురతుల నలమేల్మంగ
యెలమిని శ్రీవేంకటేశ గూడితివి
అలరీ నీతో నదె సరసములా


chittagiMchumide cheliya (Raagam: ) (Taalam: )

chittagiMchumide cheliya vikAsamu
pottulu galapI bhOgaMbulaku

vennelarEkulu vedachallInide
sannala selavula sakiyA
kannulamokkulu kAnukalosagI
ninnujUchi yide nivveragulanu

jakkavapiTTala saMtamu sEsI
akkuna gappuchu nativA
chakkani mOvini chavulaTu golipI
nekkoni nIpai nEstaMbulanu

palukutEniyalu palumarujilikI
melupuratula nalamElmaMga
yelamini SrIvEMkaTESa gUDitivi
alarI nItO nade sarasamulA


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |