చిత్తగించి రక్షించు శ్రీహరి నీవ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
చిత్తగించి రక్షించు (రాగం: ) (తాళం : )

చిత్తగించి రక్షించు శ్రీహరి నీవు
యిత్తల మానేరములు యెన్ని లేవయ్యా

అంగము యేడు జానలు ఆన కొండలపొడవు
యెంగిలిమేను ఆచార మెంతైనా గద్దు
జంగిలింతే సంసారము సాధించేది లోకమెల్లా
అంగడిబడి జీవుని కలపు లేదయ్యా

మఱి నల్లెడునాలికె మాటలు గంపెడేసి
యెఱుక గొంచె మఙ్నాన మెంచగరాదు
గుఱిలేనిది బరుకు కొలది లేదు భోగము
నెఱవనిజీవునిక వేసట లేదయ్యా

పట్టరానిది మనసు బయలువందిలి చేత
చుట్టుకొన్నది కర్మము వట్టిది గుట్టు
యిట్టె యలమేలమంగ నేలె శ్రీవేంకటేశుడు
నెట్టన నీబంటుజీవునకి మితిలేదయ్యా

చిత్త


Chittagimchi rakshimchu (Raagam: ) (Taalam: )

Chittagimchi rakshimchu Sreehari neevu
Yittala maanaeramulu yenni laevayyaa

Amgamu yaedu jaanalu aana komdalapodavu
Yemgilimaenu aachaara memtainaa gaddu
Jamgilimtae samsaaramu saadhimchaedi lokamellaa
Amgadibadi jeevuni kalapu laedayyaa

Ma~ri nalledunaalike maatalu gampedaesi
Ye~ruka gomche ma~mnaana memchagaraadu
Gu~rilaenidi baruku koladi laedu bhogamu
Ne~ravanijeevunika vaesata laedayyaa

Pattaraanidi manasu bayaluvamdili chaeta
Chuttukonnadi karmamu vattidi guttu
Yitte yalamaelamamga naele sreevaemkataesudu
Nettana neebamtujeevunaki mitilaedayyaa

Chitta


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |