చిక్కువడ్డపనికి జేసినదే చేత

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
చిక్కువడ్డపనికి (రాగం: ) (తాళం : )

చిక్కువడ్డపనికి జేసినదే చేత
లెక్కలేనియప్పునకు లేమే కలిమి

తగవులేమి కెదిరిధనమే తనసొమ్ము
జగడగానికి విరసమే కూడు
తెగుదెంపులేమికి దీనగతే దిక్కు
బిగువుగూటికి వట్టిబీరమే తగవు

చిక్కు

పతిలేనిభూమికి బలవంతుడే రాజు
గతిలేనికూటికి గన్నదే కూడు
సతిలేనివానికి జరగినదే యాలు
కుతదీరుటకు రచ్చకొట్టమే యిల్లు

చిక్కు

యెదురులేమికి దమకేదైనదలపిది
మదమత్తునకు దనమఱపే మాట
తుదిపదమునకు జేదొడై నవిభవము
పదిలపుశ్రీవేంకటపతియే యెఱుక

చిక్కు


chikkuvaDDapaniki (Raagam: ) (Taalam: )

chikkuvaDDapaniki jaesinadae chaeta
lekkalaeniyappunaku laemae kalimi

tagavulaemi kediridhanamae tanasommu
jagaDagaaniki virasamae kooDu
tegudeMpulaemiki deenagatae dikku
biguvugooTiki vaTTibeeramae tagavu

chikku

patilaenibhoomiki balavaMtuDae raaju
gatilaenikooTiki gannadae kooDu
satilaenivaaniki jaraginadae yaalu
kutadeeruTaku rachchakoTTamae yillu

chikku

yedurulaemiki damakaedainadalapidi
madamattunaku danama~rapae maaTa
tudipadamunaku jaedoDai navibhavamu
padilapuSreevaeMkaTapatiyae ye~ruka

chikku


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |