చింతాపరంపరలు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
చింతాపరంపరలు (రాగం: ) (తాళం : )

చింతాపరంపరలు చిత్తంబునకుదొడవు
ఇంతి సౌభాగ్యంబులిన్నిటికిదొడవు ||

కలికి నెమ్మోమునకు గబరీ భరముతొడవు
తళుకుజూపులు చక్కదనమునకు దొడవు
ఎలమి చెక్కుల మించులిరువంకలకు దొడవు
మొలకనగవులు సొబగు మురిపెముల తొడవు ||

కరమూల రుచులు బంగారంబునకు దొడవు
గురిగాని కౌదీగె గుబ్బలకు దొడవు
సిరిదొలకు జఘ్హనంబు చిన్నినడవుల దొడవు
నిరతంపు బాదములు నిలువునకు దొడవు ||

శ్రీ వేంకటేశుక్రుప చెలియకెప్పుడు దొడవు
భావ సంగతులకును బరవశమె తొడవు
ఈ వెలది నును బలుకులించు విలుతుని తొడవు
లావణ్యములకు నీలలన దా దొడవు ||


chiMtAparaMparalu (Raagam: ) (Taalam: )

chiMtAparaMparalu chittaMbunakudoDavu
iMti soubhAgyaMbulinniTikidoDavu ||

kaliki nemmOmunaku gabarI bharamutoDavu
taLukujUpulu chakkadanamunaku doDavu
elami chekkula miMchuliruvaMkalaku doDavu
molakanagavulu sobagu muripemula toDavu ||

karamUla ruchulu baMgAraMbunaku doDavu
gurigAni koudIge gubbalaku doDavu
siridolaku jaGhanaMbu chinninaDavula doDavu
nirataMpu bAdamulu niluvunaku doDavu ||

SrI vEMkaTESukrupa cheliyakeppuDu doDavu
bhAva saMgatulakunu baravaSame toDavu
I veladi nunu balukuliMchu vilutuni toDavu
lAvaNyamulaku nIlalana dA doDavu ||


బయటి లింకులు[మార్చు]
అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |