చింతలు రేచకు మమ్ము చిత్తమా నీవు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
చింతలు రేచకు (రాగం: గౌళ) (తాళం : )

చింతలు రేచకు మమ్ము చిత్తమా నీవు
పంతముతో మముగూడి బతుకుమీ నీవు.

తల్లి శృఈ మహాలక్ష్మి తండ్రి వాసుదేవుడు
ఇల్లు మాకు బ్రహ్మాండమింతా నిదె
జల్లిదపుహరిభక్తి పాడీ బంటా నాకు
వొల్లము కర్మఫలము లొకటి నేము.

జ్ఞానమే మాకు ధనము సర్వవేదములు సొమ్ము
పూనినవైరాగ్యమే వుంబళి మాకు
ఆనినగురుసేవలు ఆడుబిడ్డలు నాకు
మేనితోనే తగులాయ మేలు మాకు జేరెను.

యేలికె శ్రీ వేంకటేశు డింటిదేవపూజ మాకు
పాలుగలబంధువులు ప్రపన్నులు
కీలు మాకు నీతని సంకీర్తన మోక్షమునకు
యేల ఇంకా మాకు నేమిటితో గొడవ.


chiMtalu raechaku (Raagam: gauLa) (Taalam: )

chiMtalu raechaku mammu chittamaa neevu
paMtamutO mamugooDi batukumee neevu.

talli SRee mahaalakshmi taMDri vaasudaevuDu
illu maaku brahmaaMDamiMtaa nide
jallidapuharibhakti paaDee baMTaa naaku
vollamu karmaphalamu lokaTi naemu.

j~naanamae maaku dhanamu sarvavaedamulu sommu
pooninavairaagyamae vuMbaLi maaku
aaninagurusaevalu aaDubiDDalu naaku
maenitOnae tagulaaya maelu maaku jaerenu.

yaelike Sree vaeMkaTaeSu DiMTidaevapooja maaku
paalugalabaMdhuvulu prapannulu
keelu maaku neetani saMkeertana mOkshamunaku
yaela iMkaa maaku naemiTitO goDava.


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |