చాలుచాలును భోగసమయమున మైమఱపు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
చాలుచాలును భోగసమయమున (రాగం: ) (తాళం : )

చాలుచాలును భోగసమయమున మైమఱపు
పాలుపడునట యేటి బ్రతుకురా ఓరీ

ఇందుముఖినిను కౌగిలించి లోపలి జగము
కందునని నీ బిగువు కౌగిలే వదలె
పొందైన వారితో పొసగ కౌగిట జేర్ప
పొందుగాదట యేటి పొందురా ఓరీ

నెలత నీ వాలు కన్నులు మూసి జగమెల్ల
కలయ చీకట్లైన గక్కనను వదలె
వలచిన అంగనలు తమ వలసిన విలాసముల
వలను నెఱపనిదేటి వలపురా ఓరీ

కొమ్మ నీ ఉరముపై గోరు దివియుచునాత్మ
నిమ్మైన ననుతాక నిద్దరిని తాకె
దిమ్మరివి కోనేటి తిమ్మ నీపై ప్రియము
కుమ్మరించని దేటి కోర్కిరా ఓరీ


Chaaluchaalunu bhogasamayamuna (Raagam: ) (Taalam: )

Chaaluchaalunu bhogasamayamuna maima~rapu
Paalupadunata yaeti bratukuraa Oree

Imdumukhininu kaugilimchi lopali jagamu
Kamdunani nee biguvu kaugilae vadale
Pomdaina vaarito posaga kaugita jaerpa
Pomdugaadata yaeti pomduraa Oree

Nelata nee vaalu kannulu moosi jagamella
Kalaya cheekatlaina gakkananu vadale
Valachina amganalu tama valasina vilaasamula
Valanu ne~rapanidaeti valapuraa Oree

Komma nee uramupai goru diviyuchunaatma
Nimmaina nanutaaka niddarini taake
Dimmarivi konaeti timma neepai priyamu
Kummarimchani daeti korkiraa Oree


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |