చాటెద నిదియే సత్యము సుండ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
చాటెద నిదియే (రాగం: శుద్ధసావేరి) (తాళం : ఆది)

చాటెద నిదియే సత్యము సుండో
చేటు లేదీతని సేవించినను

హరినొల్లనివారసురులు సుండో
సుర లీతనిదాసులు సుండో
పరమాత్ముడితడె ప్రాణము సుండో
మరుగక మఱచిన మఱి లేదికను ||చాటెద||

వేదరక్షకుడు విష్ణుడు సుండో
సోదించె శుకుడచ్చుగ సుండో
ఆదిబ్రహ్మగన్నాతడు సుండో
యేదెస వెదకిన నితడే ఘనుడు ||చాటెద||

యిహపర మొసగను యితడే సుండో
వహి నుతించె బార్వతి సుండో
రహస్య మిదియే రహి శ్రీవేంకట
మహీధరంబున మనికై నిలిచె ||చాటెద||


(Raagam: ) (Taalam: )

chaaTeda nidiyae satyamu suMDO
chaeTu laedeetani saeviMchinanu

harinollanivaarasuralu suMDO
sura leetanidaasulu suMDO
paramaatmuDitaDe praaNamu suMDO
marugaka ma~rachina ma~ri laedikanu ||chaaTe||

vaedarakshukuDu vishNuDu suMDO
sOdiMche Suku Dachchuga suMDO
aadibrahmagannaataDu suMDO
yaedesa vedakina nitaDae ghanuDu ||chaaTe||

yihapara mosaganu yeetaDe suMDO
vahi nutiMche baarvati suMDO
rahasya midivO rahi SreevaeMkaTa
mahidharaMbuna munikai niliche ||chaaTe ||

బయటి లింకులు[మార్చు]

Chatedanidiye-Satyamu-Sundo


అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |