చవినోరికేడ బెట్టు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
చవినోరికేడ బెట్టు (రాగం: ) (తాళం : )

చవినోరికేడ బెట్టు సంపదేడ బెట్టు దీని
సవరించుటేల సంపదిది కాదా

పచ్చడాలెక్కడ బెట్టు పట్టుచీరలేడ బెట్టు
వెచనిందేండ్ల బెట్టు వెంట వెంటను
తెచ్చిన ఈ పచ్చడము దేహమిది వెంట వెంట
వచ్చి గాక తన్ను దానే వద్దనక వచ్చునా


దొరతనమేడ బెట్టు దొడ్డసొమ్ము లేడ బెట్టు
నెరవుల సిరులనేనేడ బెట్టు
వెరవున నేనెవ్వరిని వేసరించ జాలక
దరిచేరుటే దొరతనమిది కాదా

తొడబుట్టువుల నేడ తొడిచెట్టు చుట్టలా
నేడ బెట్టు సుతుల పొందేడ బెత్తును
వేడుకైన పొందు శ్రీవేంకటేశు తలచుటే
ఈడులేని బంధుకోటి ఈతడె కాదా


chavinorikeda betttu (Raagam: ) (Taalam: )

chavinorikeda betttu sampadeda bettu deeni
savarinchuteela sampadidi kaada

pacchadalekkada bettu pattucheeraleda bettu
vechanindentla bettu venta ventanu
tecchina ee pacchadamu dehamidi venta venta
vacchi gaaka tannu daane vaddanaka vacchuna


doratanameda bettu doddasommu leda bettu
neravula sirulane neda bettu
veravuna nenevvarini vesarincha jaalaka
daricherute doratanamidi kaada

todabuttuvala nela todichettu chuttala
neda bettu sutula bondeda bettunu
vedukaina pondu sri venkatesu talachute
eeduleni bandhukoti eetade kaada


బయటి లింకులు[మార్చు]

Chavinorikeda

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |