చదివెబో ప్రాణి సకలము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
చదివెబో ప్రాణ (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| చదివెబో ప్రాణి సకలము యీ- | చదువుమీదివిద్య చదువడాయగాని ||

చ|| సిరులు చంచలమని చేత లధృవమని | పరగుసంసారము బయలని |
తొరలినసుఖమెల్ల దుఃఖమూలమని | యెరిగి లోభమువీడ నెరగడాయగాని ||

చ|| తలకొనిధర్మమే తలమీదమోపని | వలసీనొల్లమి దైవవశమని |
కలిమియు లేమియు గడవగ రాదని | తెలిసి లోభము వీడ దెలియడాయగాని ||

చ|| యేచిన పరహితమెంతయు దమదని | వాచవులిన్ని నెవ్వగలని |
యీచందమున వేంకటేశుచేతలని | చూచి లోభమువీడ జూడడాయగాని ||


cadivebO prANi (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| cadivebO prANi sakalamu yI- | caduvumIdividya caduvaDAyagAni ||

ca|| sirulu caMcalamani cEta ladhRuvamani | paragusaMsAramu bayalani |
toralinasuKamella duHKamUlamani | yerigi lOBamuvIDa neragaDAyagAni ||

ca|| talakonidharmamE talamIdamOpani | valasInollami daivavaSamani |
kalimiyu lEmiyu gaDavaga rAdani | telisi lOBamu vIDa deliyaDAyagAni ||

ca|| yEcina parahitameMtayu damadani | vAcavulinni nevvagalani |
yIcaMdamuna vEMkaTESucEtalani | cUci lOBamuvIDa jUDaDAyagAni ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |