చదివితి దొల్లి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
చదివితి దొల్లి (రాగం: ) (తాళం : )

చదివితి దొల్లి కొంత చదివేనింకా గొంత
యెదిరి నన్నెఱగను యెంతైన నయ్యో ||

వొరుల దూషింతుగాని వొకమారైన నా
దురిత కర్మములను దూషించను
పరుల నవ్వుదుగాని పలుయోనికూపముల
నరకపు నా మేను నవ్వుకోను ||

లోకుల గోపింతు గాని లోని కామాదులనేటి
కాకరి శత్రువుల మీద కడు కోపించ
ఆకడ బుద్దులు చెప్పి అన్యుల బోధింతుగాని
తేకువ నాలోని హరి దెలుసుకోలేను ||

యితరుల దుర్గుణము లెంచి,యెంచి రోతుగాని
మతిలో నాయాసలు మానలేను
గతిగా శ్రీవేంకటేశుగని బ్రతికిగాని
తతి నిన్నాళ్ళ దాకా దలపోయలేను ||chadiviti dolli (Raagam: ) (Taalam: )

chadiviti dolli koMta chadivEniMkA goMta
yediri nanne~raganu yeMtaina nayyO ||

vorula dUShiMtugAni vokamAraina nA
durita karmamulanu dUShiMchanu
parula navvudugAni paluyOnikUpamula
narakapu nA mEnu navvukOnu ||

lOkula gOpiMtu gAni lOni kAmAdulanETi
kAkari Satruvula mIda kaDu kOpiMcha
AkaDa buddulu cheppi anyula bOdhiMtugAni
tEkuva nAlOni hari delusukOlEnu ||

yitarula durguNamu leMchi,yeMchi rOtugAni
matilO nAyAsalu mAnalEnu
gatigA SrIvEMkaTESugani bratikigAni
tati ninnALLa dAkA dalapOyalEnu ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |