చక్కని తల్లికి చాంగుభళా తన

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
చక్కని తల్లికి (రాగం:పాడి ) (తాళం : )

చక్కని తల్లికి చాంగుభళా తన
చక్కెర మోవికి చాంగుభళా

కులికెడి మురిపెపు కుమ్మరింపు తన
సళుపు జూపులకు చాంగుభళా
పలుకుల సొంపుల బతితో గసరెడి
చలముల యలుకకు చాంగుభళా

కిన్నెరతో పతి కెలన నిలుచు తన
చన్ను మెఱుగులకు చాంగుభళా
ఉన్నతి బతిపై నొరగి నిలుచు తన
సన్నపు నడిమికి చాంగుభళా

జందెపు ముత్యపు సరులహారముల
చందన గంధికి చాంగుభళా
విందయి వెంకట విభుబెన చినతన
సంది దండలకు చాంగుభళా


Chakkani talliki (Raagam:paadi ) (Taalam: )

Chakkani talliki chaamgubhalaa tana
Chakkera moviki chaamgubhalaa

Kulikedi muripepu kummarimpu tana
Salupu joopulaku chaamgubhalaa
Palukula sompula batito gasaredi
Chalamula yalukaku chaamgubhalaa

Kinnerato pati kelana niluchu tana
Channu me~rugulaku chaamgubhalaa
Unnati batipai noragi niluchu tana
Sannapu nadimiki chaamgubhalaa

Jamdepu mutyapu sarulahaaramula
Chamdana gamdhiki chaamgubhalaa
Vimdayi vemkata vibhubena chinatana
Samdi damdalaku chaamgubhalaa


బయటి లింకులు[మార్చు]

chakkaniTallikiChanguBhala---BKP

http://balantrapuvariblog.blogspot.in/2012/05/annamayya-samkirtanalu.html


అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |