చంచలపడగ వద్దు సారె సారె గోరవద్దు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
చంచలపడగ వద్దు (రాగం: ) (తాళం : )

చంచలపడగ వద్దు సారె సారె గోరవద్దు
పొంచుకున్న దైవమే బుద్దులు నేర్పీని

లోకరక్షకుడు నాలోననే వున్నాడిదే
నాకు నభయములిచ్చి నన్ను గాచుమ
శ్రీకాంతు డీతడే నాచిత్తములొ మలసీని
దాకొని శుభములెల్లా దానే వొసగును

చంచ

పరపురుషుడు నాప్రాణనాథుడైనాడు
పరగ నాపాలివాడై బ్రదికించును
ధరణీశు డీతడే నాదాపుదండైల్ కడగీని
నిరతి నేపొద్దును మన్నించును మమ్మెపుడు

చంచ

శ్రీ వేంకటేశుడు నా జిహ్వ దగిలి వున్నాడు
పావనుని జేసి నాకు ఫల మిచ్చును
గోవిందు డీస్వామి నన్ను గొలిపించుకొన్నవాడు
యీవలనావల నాకు నిహపరా లిచ్చును

చంచ ||


Chamchalapadaga vaddu (Raagam: ) (Taalam: )

Chamchalapadaga vaddu saare saare goravaddu
Pomchukunna daivamae buddulu naerpeeni

Lokarakshakudu naalonanae vunnaadidae
Naaku nabhayamulichchi nannu gaachuma
Sreekaamtu deetadae naachittamulo malaseeni
Daakoni Subhamulellaa daanae vosagunu

Chamcha

Parapurushudu naapraananaathudainaadu
Paraga naapaalivaadai bradikimchunu
Dharaneesu deetadae naadaapudamdail^ kadageeni
Nirati naepoddunu mannimchunu mammepudu

Chamcha

Sree vaemkataesudu naa jihva dagili vunnaadu
Paavanuni jaesi naaku phala michchunu
Govimdu Deesvaami nannu golipimchukonnavaadu
Yeevalanaavala naaku nihaparaa lichchunu

Chamcha ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |