ఘోరదురితములచే

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఘోరదురితములచే (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| ఘోరదురితములచే గుణవికారములచే- | నీరీతిబడునాకు నేది దెరువు ||

చ|| హరి జగన్నాథు లోకారాధ్యు- | నెరగలేనివాని కేది దెరువు |
పరమపురుషుని జగద్భరితు నంతర్వ్యాప్తి- | నిరవుకొలుపనివాని కేది దెరువు ||

చ|| శ్రీవేంకటేశు దలచినవెనుక సకలంబు- | నేవగింపనివాని కేది దెరువు |
దేవోత్తముని మహిమ దెలిసితెలియగలేని- | యీవివేకంబునకు నేది దెరువు ||


GOraduritamulacE (Raagam: ) (Taalam: )


pa|| GOraduritamulacE guNavikAramulacE- | nIrItibaDunAku nEdi deruvu ||

ca|| hari jagannAthu lOkArAdhyu- | neragalEnivAni kEdi deruvu |
paramapuruShuni jagadBaritu naMtarvyApti- | niravukolupanivAni kEdi deruvu ||

ca|| SrIvEMkaTESu dalacinavenuka sakalaMbu- | nEvagiMpanivAni kEdi deruvu |
dEvOttamuni mahima delisiteliyagalEni- | yIvivEkaMbunaku nEdi deruvu ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |