గోవింద నందనందన

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
గోవింద నందనందన (రాగం: ) (తాళం : )

గోవింద నందనందన గోపాలక్రుశ్ణ నీ
భావము మాకుంజిక్కె గోపాలక్రుశ్ణ ||

కొంగువట్టినదేమోయి గోపాలక్రుశ్ణ మా
వంగెన కోవుదువా గోపాలక్రుశ్ణ
దొంగతనాల నవ్వేవు గోపాలక్రుశ్ణ
బంగారు కాశతోడి గోపాలక్రుశ్ణ ||

కొమ్మల చీరలంటిన గోపాలక్రుశ్ణ
పమ్మి నిన్నుం దిట్టేము గోపాలక్రుశ్ణ
కుమ్మరించేవేల సిగ్గు గోపాలక్రుశ్ణ
బమ్మెర పోతిందుల గోపాలక్రుశ్ణ ||


gOviMda naMdanaMdana (Raagam: ) (Taalam: )

gOviMda naMdanaMdana gOpAlakrushNa nI
bhAvamu mAkuMjikke gOpAlakrushNa ||

koMguvaTTinadEmOyi gOpAlakrushNa mA
vaMgena kOvuduvA gOpAlakrushNa
doMgatanAla navvEvu gOpAlakrushNa
baMgAru kASatODi gOpAlakrushNa ||

kommala chIralaMTina gOpAlakrushNa
pammi ninnuM diTTEmu gOpAlakrushNa
kummariMchEvEla siggu gOpAlakrushNa
bammera pOtiMdula gOpAlakrushNa ||


బయటి లింకులు[మార్చు]
అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |