గోవిందాశ్రిత గోకులబౄందా

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
గోవిందాశ్రిత గోకులబౄందా (రాగం: ) (తాళం : )


గోవిందాశ్రిత గోకులబౄందా
పావన జయజయ పరమానంద

జగదభిరామ సహస్రనామ
సుగుణధామ సంస్తుతనామ
గగనశ్యామ ఘనరిపు భీమ
అగణిత రఘువంశాంబుధి సోమ

జననుత చరణా శరణ్యు శరణా
దనుజ హరణ లలిత స్వరణా
అనఘ చరణాయత భూభరణా
దినకర సన్నిభ దివ్యాభరణా

గరుడ తురంగాకారోత్తుంగా
శరధి భంగా ఫణి శయనాంగా
కరుణాపాంగా కమల సంగా
వర శ్రీ వేంకట గిరిపతి రంగా


Govindhasritha gokulabrindha (Raagam: ) (Taalam: )Govindhasritha gokulabrindha
paavana jayajaya paramAnaMda

jagadhabhiraama sahasranaama
sugunadhaama samstutanaama
gaganasyaama ganaripu bhima
aganita raghuvamsaambudhi soma

jananutha charana saranyu saranaa
danuja harana lalita svarana
anaga charanaayatha bhubharana
dinakara sannibha divyabharana

garuda turangaakaarottungaa
saradhi bangaa phani SayanaangA
karunaapaanga kamala sangaa
vara sri venkata giripathi rangaa


బయటి లింకులు[మార్చు]

Govindasrita

Govindasrita-Gokulabrunda-SR


అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |