గుఱ్ఱాల గట్టనితేరు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
గుఱ్ఱాల గట్టనితేరు (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| గుఱ్ఱాల గట్టనితేరు కొంక కెందైనా బారీ | విఱ్ఱవీగుచు దీసీని వేడుకతో జీవుడు ||

చ|| సరి పిఱుదే రెండు జంటబండికండ్లు | సరవితో బాదాలు చాపునొగలు |
గరిమ జూపులు రెండు గట్టిన పగ్గములు | దొరయై దేహరథము దోలీబో జీవుడు ||

చ|| పంచభూతములు పంచవన్నెకోకలు | పంచల చేతులు రెండు బలుటెక్కేలు |
మించైన శిరసే మీదనున్న శిఖరము | పంచేంద్రియ రథము పఱపీబో జీవుడు ||

చ|| పాపపుణ్యములు రెండు పక్కనున్న చీలలు | తోపులయన్నపానాలు దొబ్బుదెడ్లు |
యేపున శ్రీవేంకటేశు డెక్కి వీధుల నేగగ | కాపాడిన రథము గడపీబో జీవుడు ||


gurxrxAla gaTTanitEru (Raagam: ) (Taalam: )


pa|| gurxrxAla gaTTanitEru koMka keMdainA bArI | virxrxavIgucu dIsIni vEDukatO jIvuDu ||

ca|| sari pirxudE reMDu jaMTabaMDikaMDlu | saravitO bAdAlu cApunogalu |
garima jUpulu reMDu gaTTina paggamulu | dorayai dEharathamu dOlIbO jIvuDu ||

ca|| paMcaBUtamulu paMcavannekOkalu | paMcala cEtulu reMDu baluTekkElu |
miMcaina SirasE mIdanunna SiKaramu | paMcEMdriya rathamu parxapIbO jIvuDu ||

ca|| pApapuNyamulu reMDu pakkanunna cIlalu | tOpulayannapAnAlu dobbudeDlu |
yEpuna SrIvEMkaTESu Dekki vIdhula nEgaga | kApADina rathamu gaDapIbO jIvuDu ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |