గుట్టుతోడి బ్రదుకొక

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
గుఱ్ఱాల గట్టనితేరు (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| గుఱ్ఱాల గట్టనితేరు కొంక కెందైనా బారీ | విఱ్ఱవీగుచు దీసీని వేడుకతో జీవుడు ||

చ|| సరి పిఱుదే రెండు జంటబండికండ్లు | సరవితో బాదాలు చాపునొగలు |
గరిమ జూపులు రెండు గట్టిన పగ్గములు | దొరయై దేహరథము దోలీబో జీవుడు ||

చ|| పంచభూతములు పంచవన్నెకోకలు | పంచల చేతులు రెండు బలుటెక్కేలు |
మించైన శిరసే మీదనున్న శిఖరము | పంచేంద్రియ రథము పఱపీబో జీవుడు ||

చ|| పాపపుణ్యములు రెండు పక్కనున్న చీలలు | తోపులయన్నపానాలు దొబ్బుదెడ్లు |
యేపున శ్రీవేంకటేశు డెక్కి వీధుల నేగగ | కాపాడిన రథము గడపీబో జీవుడు ||


guTTutODi bradukoka (Raagam: ) (Taalam: )


pa|| guTTutODi bradukoka koladaina jAlurA | gaTTigA nIvu manniMcE karuNE cAlurA ||

ca|| modala nalugalEnu muMci nIku mokkalEnu | kadisi yunna peddarikamE cAlurA |
pedavula diTTalEnu peMci paMta miyyalEnu | adana nIvu navvina ApATE cAlurA ||

ca|| bigisi yuMDagalEnu priyamu ceppagalEnu | mogamu cUDagaligitE muccaTE cAlurA |
tagavulu ceppalEnu taga niccalADalEnu | taguvaina vAvulatO tattarAlE cAlurA ||

ca|| aTu parAku gAlEnu AnaveTTu kOlEnu | yiTu ninnu gUDiti nAkidi cAlurA |
GaTana SrI vEMkaTESa karagiMci mAnalEnu | taTukuna nIku dakkinadE cAlunu ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |