కల్లమాడ దొడ్డముద్ర కటకటా

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
కల్లమాడ దొడ్డముద్ర (రాగం: ) (తాళం : )

కల్లమాడ దొడ్డముద్ర కటకటా
చెల్లుబడికల్లలు చెప్పేరు లోకులు

యిప్పుడేలేబ్రహ్మదేవుడిట్టే వుండగ మీదటి
వొప్పగుబ్రహ్మపట్టము వొకరికి వెచ్చపెట్టి
అప్పటి మూడుమూర్తులయందులో నీతని సరి
చెప్పబొయ్యె రీమాట చెల్లునా లోకులకు

కైలాసము రుద్రుడుగల బ్రహ్మాండకోట్లు
పోలించి చిష్ణుడు కడుపున నించుకుండగాను
చాలి మూడుమూర్తులలో సరి యీతడంటాను
కూళలై యాడేరుగాక కూడునా లోకులకు

ఘనుడీతనిపాదము గడిగె బ్రహ్మదేవుడు
మునుముట్టి శిరసున మోచె శివుడు
వొనర మూడుమూర్తులం దొకడు శ్రీవేంకటేశు
డనుమాట యిది తగవవునా లోకులకు


Kallamaada doddamudra (Raagam: ) (Taalam: )

Kallamaada doddamudra katakataa
Chellubadikallalu cheppaeru lokulu

Yippudaelaebrahmadaevudittae vumdaga meedati
Voppagubrahmapattamu vokariki vechchapetti
Appati moodumoortulayamdulo neetani sari
Cheppaboyye reemaata chellunaa lokulaku

Kailaasamu rudrudugala brahmaamdakotlu
Polimchi chishnudu kadupuna nimchukumdagaanu
Chaali moodumoortulalo sari yeetadamtaanu
Koolalai yaadaerugaaka koodunaa lokulaku

Ghanudeetanipaadamu gadige brahmadaevudu
Munumutti Sirasuna moche sivudu
Vonara moodumoortulam dokadu sreevaemkataesu
Danumaata yidi tagavavunaa lokulaku


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |