కలియుగంబునకు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
కలియుగంబునకు (రాగం: ) (తాళం : )

కలియుగంబునకు గలదిదియే
వెలసిన పంచమ వేదమె కలిగె ||

పరమగు వేదము బహుళము చదివియు
హరి నెరిగిన వారరుదనుచు
తిరువాయిముడియై దివ్య మంత్రమై
వెలసిన పంచమ వేదమె కలిగె ||

బింకపు మనుజులు పెక్కులు చదివియు
సంకెదీర దెచ్హుట ననుచు
సంకీర్తనమే సకల లోకముల
వేంకటేశ్వరుని వేదమె కలిగె ||


kaliyugaMbunaku (Raagam: ) (Taalam: )

kaliyugaMbunaku galadidiyE
velasina paMchama vEdame kalige ||

paramagu vEdamu bahuLamu chadiviyu
hari nerigina vArarudanuchu
tiruvAyimuDiyai divya maMtramai
velasina paMchama vEdame kalige ||

biMkapu manujulu pekkulu chadiviyu
saMkedIra dechhuTa nanuchu
saMkIrtanamE sakala lOkamula
vEMkaTESvaruni vEdame kalige ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |