కలిగెనిదె నాకు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
కలిగెనిదె నాకు (రాగం: ) (తాళం : )

కలిగెనిదె నాకు కైవల్యము
తొలుతనెవ్వరికి దొరకనిది

జయపురుషోత్తమ జయ పీతాంబర
జయజయ కరుణాజలనిధి
దయ యెఱంగ నే ధర్మము నెఱగ నా
క్రియ యిది నీదివ్యకీర్తనమే

శరణము గోవింద శరణము కేశవ
శరణు శరణు శ్రీజనార్ధన
పరమ మెఱంగను భక్తి యెఱంగను
నిరతము నాగతి నీదాస్యమే

నమో నారాయణా నమో లక్ష్మీపతి
నమో పుండరీకనయనా
అమిత శ్రీవేంకటాధిప యిదె నా
క్రమమెల్లను నీకయింకర్యమే


kaligenide nAku (Raagam: ) (Taalam: )

kaligenide nAku kaivalyamu
tolutanevvariki dorakanidi

jayapurushOttama jaya pItAMbara
jayajaya karuNAjalanidhi
daya ye~raMga nE dharmamu ne~raga nA
kriya yidi nIdivyakIrtanamE

SaraNamu gOviMda SaraNamu kESava
SaraNu SaraNu SrIjanArdhana
parama me~raMganu bhakti ye~raMganu
niratamu nAgati nIdAsyamE

namO nArAyaNA namO lakshmIpati
namO puMDarIkanayanA
amita SrIvEMkaTAdhipa yide nA
kramamellanu nIkayiMkaryamE


బయటి లింకులు[మార్చు]

KaligenidheNaaku_PriyaSis


అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |