కలిగినమతి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
కలిగినమతి వృధాగాకుండా (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| కలిగినమతి వృధాగాకుండా | అలరుటె పుణ్యంబగు ఫలము ||

చ|| ఒనరిన ఈ భవ ముసు రనకుండ | ఘనుడే జీవుడు గల ఫలము |
తనువుమోచి చైతన్యాత్ముని మతి | గనుటే వివేకముగల మతి ||

చ|| చేసిన పుణ్యము చెడిపోకుండ | శ్రీ సంపద మెరసిన ఫలము |
ఈసుల రేసుల యితర దూషణల | బాసుటె అపురూపపు ఫలము ||

చ|| హరి గొలిచియు మిథ్యగాకుండ | విరసముడిచి చదివిన ఫలము |
తిరువేంకటగిరి దేవుని సరిగా | పరుల గొలవనిదె బహుఫలము ||


kaliginamati (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| kaliginamati vRudhAgAkuMDA | alaruTe puNyaMbagu Palamu ||

ca|| onarina I Bava musu ranakuMDa | GanuDE jIvuDu gala Palamu |
tanuvumOci caitanyAtmuni mati | ganuTE vivEkamugala mati ||

ca|| cEsina puNyamu ceDipOkuMDa | SrI saMpada merasina Palamu |
Isula rEsula yitara dUShaNala | bAsuTe apurUpapu Palamu ||

ca|| hari goliciyu mithyagAkuMDa | virasamuDici cadivina Palamu |
tiruvEMkaTagiri dEvuni sarigA | parula golavanide bahuPalamu ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


"https://te.wikisource.org/w/index.php?title=కలిగినమతి&oldid=9664" నుండి వెలికితీశారు