కలలోని సుఖమే

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
కలలోని సుఖమే (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| కలలోని సుఖమే కలియుగమా- వెన్న | కలిలో నెక్కడిదె కలియుగమా ||

చ|| కడిగడి గండమై కాలము గడిపేవు | కడుగ గడుగ రొంపి కలియుగమా |
బడలికె వాపవు పరమేదొ చూపవు | గడిచీటియును నీవు కలియుగమా ||

చ|| కరపేవు కరతలే మరపేవు మమతలే | కరకర విడువవు కలియుగమా |
తెరచీర మరగింతే తెరువేల మూసేవు | గరుసేల దాటేవో కలియుగమా ||

చ|| కానిదె మెచ్చేవు కపటాలే యిచ్చేవు | కానీలే కానీలే కలియుగమా |
పైనిదే వేంకటపతి దాసులుండగ | కానవా నీవిదేమి కలియుగమా ||


kalalOni suKamE (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| kalalOni suKamE kaliyugamA- venna | kalilO nekkaDide kaliyugamA ||

ca|| kaDigaDi gaMDamai kAlamu gaDipEvu | kaDuga gaDuga roMpi kaliyugamA |
baDalike vApavu paramEdo cUpavu | gaDicITiyunu nIvu kaliyugamA ||

ca|| karapEvu karatalE marapEvu mamatalE | karakara viDuvavu kaliyugamA |
teracIra maragiMtE teruvEla mUsEvu | garusEla dATEvO kaliyugamA ||

ca|| kAnide meccEvu kapaTAlE yiccEvu | kAnIlE kAnIlE kaliyugamA |
painidE vEMkaTapati dAsuluMDaga | kAnavA nIvidEmi kaliyugamA ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

http://balantrapuvariblog.blogspot.in/2012/05/annamayya-samkirtanalu-tatwamulu_12.html

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |