కరుణించు మికనైన కాపురమా

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


కరుణించు మికనైన (రాగం:లలిత ) (తాళం : )

కరుణించు మికనైన కాపురమా
కరికరి బెట్టకుమీ కాపురమా

కలలోనిసుఖమైన కాపురమా
కలుషమేచవియైనకాపురమా
కలను బేహారపుకాపురమా
కలడు మా కిదే హరి కాపురమా

గంటవేటలో తగులుకాపురమా
కంటవత్తివెట్టికాచేకాపురమా
గంటుగిందుగా బొరబేకాపురమా
కంటిమి శ్రీపతికృప కాపురమా

కావిరి వెఱ్రిచేరాయి కాపురమా
కావలసినట్లయ్యేకాపురమా
శ్రీవేంకటేశ్వరుడు చేరి నిన్ను నన్ను నొక్క
కైవశము నేనెగదోకాపురమా


Karunimchu mikanaina (Raagam: ) (Taalam: )

Karunimchu mikanaina kaapuramaa
Karikari bettakumee kaapuramaa

Kalalonisukhamaina kaapuramaa
Kalushamaechaviyainakaapuramaa
Kalanu baehaarapukaapuramaa
Kaladu maa kidae hari kaapuramaa

Gamtavaetalo tagulukaapuramaa
Kamtavattivettikaachaekaapuramaa
Gamtugimdugaa borabaekaapuramaa
Kamtimi sreepatikrpa kaapuramaa

Kaaviri ve~rrichaeraayi kaapuramaa
Kaavalasinatlayyaekaapuramaa
Sreevaemkataesvarudu chaeri ninnu nannu nokka
Kaivasamu naenegadokaapuramaa


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |