కపటాలు వద్దు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
కపటాలు వద్దు (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| కపటాలు వద్దు గాక కాంతలతోను | యిపుడు చెల్లదా నీకు యెంత సేసినాను ||

చ|| తమకాన నాపెపేరుతడవితి వింతేకాక | మమకారము నామీద మరచేవా |
భ్రమసితినంతా నాతోబాసలు సేయ గనేల | జమళి నెందరైనా దోసములా నీకేమీ ||

చ|| ననుపున నాతోడ నవ్వితి వింతేకాక | యెనసి నన్ను మన్నించ కేల మానేవు |
పని పరాకంతా నొడంబరచక నింతయేల | తనివి చాలకుండితే తగదా నీకేమీ ||

చ|| సొలసి మోక్కగా నాపె జూచితి వింతేకాక | తలసితివి నన్ను నేకడమున్నదా |
తొలుతటి పొంతులంటా తొరలించ నిపుడేల | చెలితో శ్రీ వేంకటేశ సిగ్గా నీకేమీ ||


kapaTAlu vaddu (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| kapaTAlu vaddu gAka kAMtalatOnu | yipuDu celladA nIku yeMta sEsinAnu ||

ca|| tamakAna nApepErutaDaviti viMtEkAka | mamakAramu nAmIda maracEvA |
BramasitinaMtA nAtObAsalu sEya ganEla | jamaLi neMdarainA dOsamulA nIkEmI ||

ca|| nanupuna nAtODa navviti viMtEkAka | yenasi nannu manniMca kEla mAnEvu |
pani parAkaMtA noDaMbaracaka niMtayEla | tanivi cAlakuMDitE tagadA nIkEmI ||

ca|| solasi mOkkagA nApe jUciti viMtEkAka | talasitivi nannu nEkaDamunnadA |
tolutaTi poMtulaMTA toraliMca nipuDEla | celitO SrI vEMkaTESa siggA nIkEmI ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |