కన్నవారెవ్వరు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
కన్నవారెవ్వరు (రాగం: ) (తాళం : )

కన్నవారెవ్వరు నేడు కాంతజవ్వనమిది
పన్నిన విభుడ నీభాగ్గ్యమాయగాక ||

పట్టబసయేది పడతి నడుము నేడు
బట్టబయలవు అందుభావనే కాదా
అట్టెట్టెనగనేది అంగన తురుము నేడు
పుట్టు మేఘమిట మింపోడవేగాదా ||

యెంచగ జోటేది యింతికనుచూపులివి
కంచుమిచ్చులట చెప్పకధలేకాదా
పొంచి దాచ జోటేది పొలతి కుచములివి
పెంచెపుజక్కవలట బెదరేవే కావా ||

తలపోత యేది కాంతకు శ్రీ వేంకటపతి
వలపట మతిపరవశమే కాదా
తలగ నోటేది తడబడే రతులలో
పలుకు బంతములెల్ల పదరుటే కాదా ||


kannavArevvaru (Raagam: ) (Taalam: )

kannavArevvaru nEDu kAMtajavvanamidi
pannina vibhuDa nIbhAggyamAyagAka ||

paTTabasayEdi paDati naDumu nEDu
baTTabayalavu aMdubhAvanE kAdA
aTTeTTenaganEdi aMgana turumu nEDu
puTTu mEghamiTa miMpODavEgAdA ||

yeMchaga jOTEdi yiMtikanuchUpulivi
kaMchumichchulaTa cheppakadhalEkAdA
poMchi dAcha jOTEdi polati kuchamulivi
peMchepujakkavalaTa bedarEvE kAvA ||

talapOta yEdi kAMtaku SrI vEMkaTapati
valapaTa matiparavaSamE kAdA
talaga nOTEdi taDabaDE ratulalO
paluku baMtamulella padaruTE kAdA ||


బయటి లింకులు[మార్చు]
అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |