కనియు గాననిమనసు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
కనియు గాననిమనసు (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| కనియు గాననిమనసు కడమగాక | యెనలేని హరిమహిమకిది గురుతుగాదా ||

చ|| కనుకలిగి హరిగొలిచి ఘనులైరిగాక మును | మనజులే కారా మహరుషులును |
మనసులో నిపుడైన మరిగి కొలిచినవారు | ఘనులౌట కిదియు నిక్కపు గురుతుగాదా ||

చ|| భావించి హరిగొలిచి పదవులందిరిగాక | జీవులే కారా దేవతలును |
కావించి కొలిచినను ఘనపదవు లేమరుదు | యేవలన నిందరికి నిది గురుతుగాదా ||

చ|| పన్ని హరిగొలిచి నేర్పరులైరిగాక ధర- | నున్నవారే కారా యోగివరులు |
యెన్నికల శ్రీవేంకటేశు నమ్మినవార- | లిన్నియును జేకొనుటకిది గురుతుగాదా ||


kaniyu gAnanimanasu (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| kaniyu gAnanimanasu kaDamagAka | yenalEni harimahimakidi gurutugAdA ||

ca|| kanukaligi harigolici GanulairigAka munu | manajulE kArA maharuShulunu |
manasulO nipuDaina marigi kolicinavAru | GanulauTa kidiyu nikkapu gurutugAdA ||

ca|| BAviMci harigolici padavulaMdirigAka | jIvulE kArA dEvatalunu |
kAviMci kolicinanu Ganapadavu lEmarudu | yEvalana niMdariki nidi gurutugAdA ||

ca|| panni harigolici nErparulairigAka dhara- | nunnavArE kArA yOgivarulu |
yennikala SrIvEMkaTESu namminavAra- | linniyunu jEkonuTakidi gurutugAdA ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |